O skupině SAKER

Skupina Saker je silná, dynamicky se rozvíjející společnost, patřící mezi významné zpracovatele barevných kovů, a to již od roku 1992. Své postavení na trhu průběžně posiluje investováním, které zabezpečuje stálý růst kvality poskytovaných služeb, zejména vůči širokému spektru odběratelů, které zahrnuje tuzemské zpracovatele i zahraniční zákazníky.

V současné době skupina Saker provozuje svoji činnost v České a Slovenské republice. Hlavní oborem činnosti firem sdružených ve skupině Saker je zpracování a recyklace barevných kovů, jejich příprava pro hutní zpracování a samotné hutní zpracování hliníku.

Významnou a velmi dynamicky se rozvíjející oblastí, je hutní zpracování hliníkového šrotu ve slévárně Alusak. Finální výrobky - hliníkové slitiny - z tohoto provozu, směřují především do elektrotechnického a automobilového průmyslu.

Jednotlivé firmy se integrují do silné skupiny Saker především za účelem komplexního uspokojení potřeb zákazníků. Konsolidovaný obrat skupiny v roce 2015 dosahoval 100 mil. € a investice společnosti dosahovaly 2,5 mil €. Celá skupina nyní zaměstnává 200 pracovníků.

Historie

 • 1992

  Založení společnosti

 • 1999

  Stěhování do nového sídla v Kroměříži

 • 1999

  Rozšíření výrobních kapacit

 • 2000

  Založení společnosti SAKER Slovensko

 • 2006

  Založení odštěpného závodu ALUSAK

 • 2008

  Instalace nových výrobních technologií

 • 2014

  Založení společnosti SAKER Pečky spol. s r.o.

Společnost Saker spol. s r.o. byla založena třemi společníky v roce 1992. Prakticky bez vstupního kapitálu, s vypůjčenými penězi od přátel a rodiny, ale s odbornými zkušenostmi a s velkým odhodláním a touze po úspěchu, se podařilo ve velmi krátké době vybudovat respektovanou společnost v oblasti zpracování železných a neželezných kovů.

IMG_5779Od počátku se firma soustředí nejen na český trh, ale intenzivně navazuje a rozvíjí obchodní vztahy i se zahraničními partnery.

Mezníkem se stal rok 1999, kdy se sídlo firmy stěhuje do Kroměříže. Získání nových a větších skladovacích prostor s výrazně lepší dopravní obslužností se stalo základem pro intenzivní rozvoj, kterým společnost Saker v následujících letech prochází.

Postupně společnost Saker opouští své aktivity v oblasti železných kovů a soustředí se výhradně na zpracování a recyklaci neželezných kovů a přípravu dodávek materiálu pro zpracování v hutních provozech.

V roce 2000 je založena samostatná společnost Saker Slovensko, která sídlí ve vlastním areálu nedaleko od Žiliny.

Významným datem v historii společnosti je rok 2006, kdy firma rozšiřuje své aktivity do výrobní oblasti. Je rozhodnuto o vybudování nového provozu a vzniká odštěpný závod Alusak pro výrobu hliníkových slitin.

 

SOUČASNOST

Skupina SAKER spol. s r.o. působí v současné době v České republice a na Slovensku. Centrála společnosti a hlavní zpracovatelský závod sídlí v Kroměříži. Zde je také umístěn odštěpný závod Alusak pro zpracování hliníkových slitin.

IMG_5580Další pobočné závody pro zpracování jsou umístěny v Pečkách u Prahy a v Uničově.

Na Slovensku je hlavní zpracovatelský závod umístěn v Horním Hričově u Žiliny, kde sídlí také vedení této pobočky. Menší zpracovatelský závod je nově zřízen v Prešově.

Založením společnosti Alusak vzniká silná skupina, která se stává jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti zpracování a recyklace neželezných kovů a výroby hliníkových slitin v České republice s celoevropskou působností.

V současné době skupina SAKER ročně zpracovává a recykluje 75 000 tun neželezných kovů a v odštěpném závodě ALUSAK vyrábí 36 000 tun hliníkových slitin.

Ve skupině SAKER pracuje více než 200 zaměstnanců a konsolidovaný roční obrat se pohybuje ve výši 100 mil. EUR.

 

RŮST PRODUKCE SAKER

2016_graf_SAKER_small

 

CERTIFIKÁTY

Všechny společnosti ve skupině SAKER jsou certifikovány podle:

ČSN EN ISO 9001:2016

Tato norma posuzuje schopnost organizace plnit požadavky zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti.

ČSN EN ISO 14001:2016

Tato norma posuzuje systémy environmentálního managementu a poskytuje systematický rámec pro ochranu životního prostředí v reakci na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.

 

 

Nabídka práce

Hledáte práci? Kontaktujte nás

Máte zájem o práci ve společnosti SAKER? Neváhejte nás kontaktovat. Pošlete nám emailem Váš životopis a průvodní dopis.