Ekologie ve společnosti Saker

O RECYKLACI

Recyklace umožňuje šetřit obnovitelnéneobnovitelné zdroje surovin a významným způsobem se podílí na ochraně ekologické stability životního prostředí.

Barevné nebo neželezné kovy patří stále k nejdůležitějším průmyslovým surovinám. Vysoký podíl jejich recyklace tak velmi významně snižuje zátěž na životní prostředí. Oproti surovému kovu šetří recyklovaný šrot energii, nerostné suroviny, vodu a snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Vytříděný šrot barevných kovů je cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů. Důležitým faktorem je „vytříděný“ šrot, který lze použít přímo do vyráběných polotovarů.

Barevné kovy stále dostávají přednost před náhradními materiály a v mnoha oborech jsou nenahraditelné pro svoji vysokou životnost, dobrou obrobitelnost, odolnost vůči teplotám a možnost recyklace.

2016_logo_ECOLOGY

 

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Enviromentální politika společnosti vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a zaměstnanců, kteří ovlivňují životní prostředí ve všech lokalitách, kde společnost SAKER spol. s r.o. působí. Ve společnosti je zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001 : 2005. Záměrem EMS je snižování rizik při podnikání v oblasti životního prostředí.

Organizace se v rámci enviromentální politiky zavazuje:

  • dodržovat platná ustanovení právních předpisů související s ochranou životního prostředí
  • minimalizovat negativní vlivy svých činností na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálů
  • snižovat energetickou náročnost
  • maximální využití a minimalizace odpadů z technologických procesů
  • komplexní systém vzdělávání zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí
  • spolupráce s příslušnými orgány státní správy
  • dodržování principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na využívání šetrných technologií a prevence negativních vlivů

 

BAREVNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Hliník

material-hlinikHliník (chemická značka Al, latinsky Aluminium), je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

 

Slitiny hliníku

Slitiny s mědí a s hořčíkem

tyto slitiny jsou známé po názvem dural. Jsou to o nejpoužívanější slitiny ke tváření, využívané v automobilovém a leteckém průmyslu na součásti, které pracují za běžných teplot.

Slitiny s mědí a s niklem

mají vyšší odolnost proti teplotám a používají se u součástí s pracovní teplotou do 300 °C, např. písty motorů.

Slitiny se zinkem a hořčíkem

jedná se o nejpevnější slitiny hliníku s pevností v tahu až 600 MPa.

Slitiny s hořčíkem

Majízvýšenou odolnost proti korozi a používají se v chemickém a potravinářském průmyslu.


Měď

material-medMěď se vyznačuje velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolná proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitá pro elektrotechniku.

Slitiny mědi

 


Bronz

material-bronzBronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např. hliníku, manganu, olova (kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz). Bronzové odlitky se v současnosti používají například na výrobu ložisek, ozubených kol, armatur, přírub a dalších. O výši výkupní ceny často rozhoduje také stav. Zda se jedná o čistý bronz nebo o bronz s příměsí, která kvalitu materiálu zhoršuje.

 


Mosaz

material-mosazMosaz je slitina mědi a zinku. Žlutá mosaz má okolo 35% zinku. Má široké pole využití v jemné mechanice, elektrotechnice. K přednostem mosazi patří dobrá obrobitelnost, korozivzdornost, pěkný vzhled a slušná vodivost. Z mosazi Ms63 jsou vyrobeny plechy a trubky. Tyče a obráběné profily jsou z mosazi Ms58.

 


Zinek

material-zinekZinek je měkký lehce tavitelný kov. Slouží jako součást různých slitin, Zinek má velmi dobré vlastnosti pro výrobu odlitků. Ze slitin zinku je nejvýznamnější slitina s mědí – mosaz.

 

 


Nerez

material-nerezNerez – korozivzdorná ocel (slangově nerez, nerezová ocel či nerezavějící ocel) je vysocelegovaná ocel se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi. Ačkoli korozivzdorné oceli obsahují vysoké množství legur, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu a dalších, vždy se jedná o slitinu uhlíku s železem, tj. ocel.

Použití korozivzdorných ocelí je široké, od chemického a potravinářského průmyslu, přes automobilový průmysl, ve stavebnictví i jako architektonický materiál, při výrobě lodí atd.